Luchtwachttoren

Prins Willemberg

 

Luchtwachttoren bij de Prins Willemberg

hoogte: 26,84 meter

gebouwd: 1953

afgebroken: 1967De toren is vlak naast de Prins Willemberg gebouwd in 1953. Op bovenstaande topografische kaart uit 1958 wordt de toren aangeduid als brandtoren, maar het was een militaire uitkijktoren.

De toren maakte deel uit van een net van uitkijkposten, dat in de jaren 50 in Nederland is opgezet om in tijden van oorlog, of dreigende oorlog, vijandige vliegtuigen te signaleren. De uitkijkposten waren vooral bedoeld om laagvliegende toestellen (die 'onder de radar' vlogen) waar te nemen.

Boven in de toren was in de openlucht een observatieplatform van ongeveer 3x3 meter. In het midden van dit platform stond het “luchtwacht-apparaat” opgesteld. Dit bestond uit een ronde tafel waarop een kaart van de omgeving werd geplaatst, met de positie van de toren in het middelount. Op dit punt stond een statief met aanwijsnaald en vizier, waarop een losse kijker voor de waarneming werd vastgemaakt.
In 1955 bestond het net uit 276 hoog geplaatste observatieposten, waarvan 140 torens, verspreid over heel Nederland.

Het voormalige Korps Luchtwachtdienst (K.L.D.) was verantwoordelijk voor de vliegtuigsignalering en zorgde per regio voor de vrijwilligers om de torens te bemannen.

Na het opheffen van de K.L.D. Zuid- en Midden-Nederland (in 1964) verloor de toren bij de Prins Willemberg zijn functie en werd in 1967 afgebroken. In 1968 volgde de definitieve opheffing van het hele Korps in Nederland. Veel torens werden daarna afgebroken.

Postcommandant en sleutelhouder van de toren 2P1 (Dieren) was rond 1955 de heer M. de Vries, (toenmalig adres) Zutphensestraatweg 22, Dieren.

 
onderwerpenonderwerpen.html
stratenstraten.html

auteur: Jos Leeman