dieren in beeld

 

Doel van de stichting:


  1. 1.Het onderzoeken, vastleggen en inzichtelijk maken van de historie en de cultuur-historische ontwikkeling van Dieren en omstreken, in de meest ruime zin van het woord.

  2. 2.Het toegankelijk maken van de resultaten hiervan en het bevorderen van de publieke belangstelling voor de historie en de cultuur-historische ontwikkeling van Dieren en omstreken.


De hoofd-activiteit van de stichting is het maken en beheren van de website DiereninBeeld.nl


bestuursleden             Joost Grol, voorzitter

                                   Ap Lammers, secretaris/penningmeester

                                   Harry van Gerrevink, algemeen bestuurslid 

Contact:                      info@DiereninBeeld.nl


Stichting Dieren in Beeld heeft geen winstoogmerk en bestuursleden en medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.